Duurzaamheid

Corovum Advies BV. vindt het belangrijk om milieubewust bezig te zijn. Om dit te bereiken streeft Corovum ernaar om minimaal aan de derde trede van de CO2-prestatieladder te voldoen. Hiervoor is het bedrijf actief bezig met bewustwording en verbeteren van onder andere onderstaande acties:
• Het verminderen van de uitstoot van zakelijk verkeer door zoveel mogelijk gebruik te maken van openbaar vervoer of gebruik van onze elektrische auto’s;
• Vermindering van print- en papierwerk;
• Werknemers en relaties attenderen op het milieubewustzijn.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het opwekken van zonne-energie, middels zonnepanelen op het dak.
Om goed inzicht te krijgen in het energiegebruik en de CO2-uitstoot, is de CO2-prestatieladder opgesteld. Deze is door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) gewaarborgd. De CO2-Prestatieladder is een efficiënt duurzaamheidsinstrument om te helpen bij het reduceren van de CO2-uitstoot.

Doelstelling

Corovum Advies BV. streeft ernaar zo milieubewust mogelijk bezig te zijn en waar mogelijk altijd te kunnen verbeteren op gebied van duurzaamheid. Onze doelstelling is om in het jaar 2019 de CO2 uitstoot per medewerker met circa 30% te reduceren ten opzichte van het referentiejaar 2018. Hierna is de doelstelling om voor het jaar 2020 en 2021 de CO2 uitstoot met 4% per jaar te reduceren.
Daarnaast zullen wij als bedrijf deelnemen aan verschillende keteninitiatieven en staan we aangemeld bij Milieubarometer

Onderzoek

De zonnepanelen langs de rand van ons kantoorgebouw zijn aangelegd in het jaar 2000. Deze panelen zijn voorzien van achterplaat gemaakt van Tedlar (Polyvinylfluoride). De ontwikkelaar van dit materiaal (DuPont) heeft in 2018 de panelen onderzocht op basis van rendement, en slijtage. Lees hier het volledige rapport: report – the donjon-nov2018

De te downloaden documenten:
CO2 Certificaat
Plan van aanpak CO2-prestatieladder
CO2-prestatieladder-Jaarverslag-2019
CO2-prestatieladder-Jaarverslag-2020
Rapportage maatregellijst 2019
Rapportage maatregellijst 2020
Rapportage maatregellijst 2021
CO2-footprint 2018
CO2-footprint 2019
CO2-footprint 2020
SKAO certificaat

Keteninitiatieven
Notitie resultaten uit workshop Stoutgroep Tanthof
Presentatie klimaatadaptieve oplossingen Den Ouden

Duurzame leverancier:

  • Klankbordbijeenkomst CO2, 10 september 2019
  • Covid 19, 3 november 2020
  • Veiligheid, 4 maart 2021
  • CO2 /Circulair, 30 maart 2021

Op onderstaande websites is meer informatie te vinden over genoemde initiatieven in onze sector.
skao
duurzaamgww
milieubarometer
duurzameleverancier