Naast technische deskundigheid, heeft Corovum Advies veel ervaring met de integrale procesmatige benadering van projecten en de hierbij betrokken omgevingspartijen, zoals omwonenden en ondernemers. Dit laatste vinden wij minstens zo belangrijk als de technische aspecten van het project. Vanuit die visie leveren wij maatwerk voor ieder project, waarbij we ons sterk maken voor uw belangen als opdrachtgever.

Werkveld

Het werkveld van Corovum Advies bestaat uit de volgende twee pijlers:

  • Projectleiders en adviseurs bij de opdrachtgever op locatie (interim-opdrachten)
  • Ingenieursdiensten vanuit eigen kantoor.

Hierbij vormen de interim-opdrachten vormen de corebusiness van Corovum Advies. Het ingenieursbureau is een versterkende aanvulling op de interim-opdrachten

Ambitie

De ambitie van Corovum Advies is om een gerenommeerd advies- en ingenieursbureau te zijn met een grote bekendheid door de geleverde kwaliteit. Corovum Advies ziet voor de komende jaren kansen voor een gematigde groei. Randvoorwaarde is dat groei niet ten koste mag gaan van de kwaliteit.

Kernwaarden

Corovum werkt met de volgende principes:

  • Het creëren van betrokkenheid en het maximaal ontzorgen van de opdrachtgever
  • Werken in een prettige sfeer en op basis van een goede relatie met de opdrachtgever
  • Adviserende rol richting de opdrachtgever
  • Aandacht voor inventiviteit en innovatie
  • Werken aan de hand van duidelijke afspraken en middels een heldere communicatie.