Opstellen bestek Bouwrijp maken Middeneilanden Gouwe park

09/10/2015
Wouter Loos

De buurgemeenten Gouda, Moordrecht (nu Zuidplas) en Waddinxveen hebben in samenwerking het Bedrijvenschap Regio Gouda (BRG) opgericht. Het BRG werkt  sinds 1996 aan de realisatie van Gouwe Park.

De ontwikkeling van Gouwe Park is in 2 fasen gerealiseerd. De eerste fase van 35 ha kwam in 2006 beschikbaar. Sinds die tijd zijn de grondverkopen van fase 1 voorspoedig verlopen en kon in 2008 worden begonnen met de voorbereiding van de ontwikkeling van fase 2 van het bedrijventerrein. De uitvoering van een groot deel van de werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken is in 2010 opgeschort toen werd geconstateerd dat er voor grote delen van de openbare infrastructuur sprake was van ernstige verzakkingen.  In opdracht van het BRG heeft Corovum Advies de rehabilitatie werkzaamheden in uitvoering begeleid. Vanaf maart 2013 is gestart met de uitvoering van deze herstelwerkzaamheden. Dit is eind 2014 opgeleverd.

Een deel van de percelen is nog niet uitgegeven, zo ook de midden eilanden op het Gouwe Park. Nu de markt weer aantrekt heeft Corovum Advies het bouwrijp maak ontwerp en bestek opgesteld. Dit werk omvat de twee ontsluitende wegen, het rioolstelsel en de watergangen en vier damduikerconstructies. Wanneer de percelen worden verkocht en bebouwd, dan volgt t.z.t. de woonrijp maak fase.

Contact
Martijn Maat
06 1158 2701