GEO2

25/05/2015
Wouter Loos

GEO2 Engineering is een geotechnisch ingenieursbureau en levert deskundige adviezen binnen het vakgebied van de geotechniek in de ruime zin van het woord. Onderwerpen als grond- en grondkerende constructies, funderingstechnieken en grondmechanica zijn ons daarom allerminst vreemd