Engineering riolering Jan van Beaumontstraat te Gouda

09/10/2015
Wouter Loos

In de Van Oldebarneveltstraat in Gouda ligt een deel van het riool te laag. Rechtstreeks verbinden van de huidige riolen in drie achterpaden is niet mogelijk. Via een ander tracé is een oplossing nodig die zorgt voor een juiste afstroming van het rioolwater vanuit de Van Oldebarneveltstraat.

In september 2014 heeft de gemeente Gouda aan Corovum Advies opdracht gegeven om onderzoek te doen naar mogelijke oplossingsvarianten. Dit onderzoek heeft in 2015 uiteindelijk geleid tot een vastgesteld Functioneel Ontwerp. In dit ontwerp wordt een pompgemaal voorgesteld met een persleiding door de Jan van Beaumonstraat naar de riolering in de Graaf Florisweg. Via dit systeem kan het vuilwater worden afgevoerd naar het hoger liggende rioolstelsel. Met de aanleg van het rioolstelsel wordt door gemeente ook direct voorzien in een ophoging van de verzakte openbare ruimte in de Jan van Beaumontstraat.

Nadat door Corovum Advies het functioneel ontwerp is opgesteld, gaan wij nu ook het ontwerp uitwerken en aanbestedingsstukken opstellen. De prognose is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2016 buiten in uitvoering gaan.