Engineering herinrichting J.P. Thijsselaan te Gouda

09/10/2015
Wouter Loos

Delen van de Jac. P. Thijsselaan in Gouda zijn in de loop der tijd dusdanig gezakt dat deze moeten worden opgehoogd. Doelstelling van het ophogen is het realiseren van een drooglegging van minimaal 60cm t.o.v. polderpeil (-2,22m N.A.P.). Ter plaatse van de rijbaan is er voor gekozen om de bestaande fundering te handhaven en de ophoging vanaf hier te doen plaatsvinden.

Uitzondering hierop vormen de aansluitingen op de Groenhovenweg en de Hugo de Vrieslaan. Deze zijn bij aanleg uitgevoerd in PS-hardschuimblokken. De ophoging dient op deze locaties eveneens in de basis te worden opgebouwd uit PS-hardschuimblokken, voor zover vanuit de evenwichtsituatie mogelijk is.

Naast het ophogen van de openbare ruimte dient de openbare ruimte op een aantal onderdelen te worden aangepast. De Jac. P. Thijsselaan is vanuit verkeerskundig oogpunt als erftoegangsweg gecategoriseerd met een snelheidsregiem van 30km/uur. De inrichting van het profiel past echter niet meer binnen dit beleid waardoor een aantal wijzigingen noodzakelijk worden geacht. Gemeente Gouda heeft aan Corovum Advies opdracht verleend om een ontwerp uit te werken voor het ophogen en herinrichten van de Jac. P. Thijsselaan. Na goedkeuring zal het ontwerp tevens worden uitgewerkt tot contractstuk voor de uitvoering.
Uitvoering van de ophoging en herinrichting van de Jac. P. Thijsselaan staat gepland voor het voorjaar van 2016.

Contact
Martijn Maat
06 1158 2701