Engineering herinrichting Crabethstraat te Gouda

09/10/2015
Wouter Loos

Het riool en de verharding in het zuidelijk deel van de Crabethstraat, tussen de Kattensingel en het Crabethpark, is in slechte staat. Om die reden zal het riool gerenoveerd worden en de openbare ruimte heringericht. Het bestaande riool van beton wordt vervangen door een kunststof riool. Bovengronds wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht als een éénrichtingsweg met een 30km/u regiem en fietsverkeer in twee richtingen. Aan beide zijden van de straat komen parkeerstroken.

Corovum Advies heeft van de gemeente Gouda opdracht verleend gekregen om het ontwerp uit te werken en het bestek voor te bereiden. Tevens mogen we ondersteunen bij de bewonersavonden, die worden gehouden om draagvlak en begrip te creëren bij omwonenden.

Uitvoering van de rioolvervanging en terreinrichting zal in het voorjaar van 2016 van start gaan.

Contact
Martijn Maat
06 1158 2701